Edit! jsme založili v roce 2010.

Věnujeme se projektům různých měřítek od architektury a urbanismu až po interiéry a dočasné instalace. 

Pro klienta jsme aktivním partnerem a pomáháme mu již při formulaci zadání.

Projekty umíme zpracovat od prvotního konceptu přes nezbytná úřední povolení až k úspěšné realizaci. 

Ve formě generálního projektanta spolupracujeme se stálým okruhem specializovaných projektantů. 

Nabízíme také odborné posouzení stavebních a investičních záměrů a zpracování přípravy výběrového řízení.

Máme zkušenosti s přednáškovou činností a vedením workshopů.

Juraj Calaj a Vítězslav Danda jsou autorizovanými architekty České komory architektů.