Back
stánky pro Zelené trhy v katalogu Berlin Urban Intervention Award 2013