absolut bar

rok: 2013
místo: Praha
klient: Absolut
status: realizace
foto: Petr KlapperDesign mobilního baru na Designblok 2013. Nerezový bar na půdorysu kruhu je inspirován víčkem Absolut, pluje prostorem jako vesmírná loď. Nad ním se lehce vznáší světelný prstenec tvořený Absolut lahvemi.