brand gallery

rok: 2014
místo: Praha
velikost: 300 m2
klient: tajný
status: soutěžní návrh

Zadáním pro pavilon Hyundai Brand Gallery, umístěného na piazzettě před hotelem Intercontinental, bylo vytvořit multifunkční prostor pro prezentaci známé automobilky. Navržená hmota reaguje na hlavní přístupy na piazzettu a obrací k ní hlavní prosklené fasády s hlavními vstupy do objektu. Kompaktní vnitřní prostor může být užíván jako kavárna, výstavní prostor nebo  prostor pro přednášky a prezentace. Pro jednotlivé způsoby využití a jejich kombinaci jsou v rastru rámové nosné konstrukce umístěné posuvné dělící panely. Konstrukčně je objekt řešen jako ocelový montovaný skelet opláštěný kombinací skleněných výplní a semitransparentních skleněných panelů Profilit.