podpadkové pruhy

rok: 2010
místo: Praha
status: společná výstava
spolupráve: Krištof Hanzlík

foto: Michal Šeba

Je správné, aby v dnešní době byla používána pro dláždění veřejných prostor v centru Prahy stejná dlažba jako před sto a více lety? Lidé a jejich způsob života se od té doby změnil. Zlomené a poškrábané podpatky, rozbitá kolečka zavazadel a vyvrknuté kotníky jsou symptomy nemocného pěšího parteru. Předláždit celé ulice a náměstí není reálné. Navrhujeme do stávající městské infrastruktury integrovat novou vrstvu - pruhy hladkého bezesparého povrchu propojující nejdůležitější společenské a obchodní uzly. Pro demonstraci možného řešení jsme vybrali pražské Náměstí Republiky. Je to bezpochyby místo, které navrhovaný "zásah" nutně potřebuje.