kanceláře Kofola

rok: 2016
místo: Vítkovice, Ostrava
velikost: 5200 m2
klient: Kofola
status: studie

Objekt Nových Koupelen v atraktivním průmyslovém areálu Dolní Vítkovice, je řešen jako železobetonový skelet s přiznanou konstrukcí jak směrem do exteriéru tak v rámci interiéru. Stávající vertikální komunikace jsou řešené po dvou kratších stranách objektu. Se změnou funkce objektu a skutečnosti, že objekt bude užíván pouze jednou společností, otevírá se možnost propojovat jednotlivé pracovní zóny novým, dynamickým způsobem.

Návrh mění klasické schéma vertikální komunikace a pomocí částečných perforací stropních desek umožňuje propojit jednotlivá patra pomocí nově vložených objektů, integrující odpočinkové funkce pro zaměstance a návštěvy. Vizuální kontakt mezi jednotlivými patry posiluje otevřenou, demokratickou remní kulturu.

Pomocí nových schodišť vytváříme unikátní návštěvnickou stezku. Hosté se při pohybu budovou mohou setkat se zaměstnanci v momentech, kdy oni re- laxují, a nebudou je tedy rušit při práci. V rámci stoupaní směrem do nového nejvyššího patra budovy se hosté postupně seznámí s několika klíčovými momenty společnosti Kofola. Prohlídka bude ukončena v pátém patře té- matickou multimediální expozicí.