navigační systém hasičské stanice

rok: 2013
místo: Modřany, Praha
klient: Hasičský záchranný sbor Praha
status: realizace

Hasičská stanice v Modřanech vznikla jako typická veřejná zakázka, kde vítězí nejnižší cena. Budova byla postavena na základě projektu pro stavební povolení, řešení interiéru nebylo vůbec zpracované. Naším úkolem bylo v rámci možností navrhnout koncept interiérového řešení, stanovit barevnost a vybrat materiály. To vše v cenovém rozmezí stanoveném tendrem a smlouvou.

Kvůli limitovaným možnostem jsme proto definovali barevnost materiálů v interiéru pouze v bílé barvě kombinované s odstíny šedé. Celý barevný akcent jsme následně vytvořili až výraznou grafikou navigačního systému budovy. Každá z činností  probíhajících na stanici má svoji barvu a usnadňuje tak orientaci i při únavě nebo stresových situacích. Naším záměrem bylo kromě samotné navigace a orientace po budově vytvořit vztah mezi budovou a jejími uživateli – hasiči. Součástí systému je sada modulárních samolepek umožňující přizpůsobit si prostředí při zapojení vlastní fantazie uživatelů budovy.