papírnictví Plojhar

rok: 2012
místo: České Budějovice
velikost: 180 m2
klient: Plojhar s.r.o.
status: realizace

Papírnictví Plojhar se nachází v přízemí krásného histrického domu s rokokovou fasádou nedaleko hlavního náměstí a funguje už od 90. let v rámci rodinné tradice, kořeny firmy zaměřené na kartonáž a dřívě i knihařství sahají až do roku 1888. 

Přestože původní zadání zahrnovalo pouze stávající prodejnu a změnu jejího interiéru, přesvědčili jsme majitele, že pro dosažení maximálního efektu má smysl upravit celé přízemí domu. Jeho dispozice totiž představovala naprostý opak klasického obchodního schematu - podél uliční fasády se nacházel sklad, zatímco prodejna samotná byla až v zadní části domu, kam zákazník musel projít tmavým průchodem. Hlavním záměrem rekonstrukce se proto stalo sjednocení a vzájemné propojení (fyzické a/nebo vizuální) celého přízemí domu do jednoho prostorného obchodu v maximálním kontaktu s ulicí, sklad a kancelář byly přesunuty do horního podlaží. Pomocí drobných stavebních zásahů došlo k odstranění ahistorických nánosů z dřívějších úprav, včetně výměny výplní a výškové scelení podlah. Na rekonstrukci navazovalo i zrestaurování historické fasády.

Nový obchod se skládá ze čtyř částí s různým charakterem i sortimentem zboží a tím i vybavením, které mělo obecně umožnit maximální varianbilitu. Převládající bílá barva sjednocuje různé materiály, nechává vyznít samotné zboží a matným povrchem evokuje papír.

Přední místnost vedle průchodu má díky rozšířeným a čistě zaskleným výkladcům maximální kontakt s ulicí a slouží pro vystavení nejzajímavějšího zboží skoro jako v galerii. Pro jeho expozici jsme navrhli flexibilní stavebnicový systém z kartonu, který si firma dokázala vyrobit sama ve své kartonáži. Pro úsporu materiálu do sebe tři velikosti lístků zapadají na principu matrjošky.