Restaurace Globus

rok: 2017
místo: Centrum Černý Most, Praha
velikost: 1500 m2
klient: Globus ČR
status: realizace
fotografie: Saša Dobrovodský
gastro koncept: VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o
koordinace stavby: 
Praha West Investment k.s.

Společnost Globus postupně inovuje svoje restaurace. V Centru Černý Most se rozhodli otestovat koncept, kde kromě samoobslužné části a výdeje hotových jídel vznikne i minutková kuchyně v přímém kontaktu s návštěvníky. 

Pro restauraci vyčlenili část hypermarketu Globus. Montovaná hala z železobetonovýchb prefabrikovaných sloupů, průvlaků a stropních T panelů nevytvářela příjemnou atmosféru pro stravování. Její výška ale současně umožňovala řešení prostoru o dvou úrovních. 

Rozhodli jsme se proto vložit do haly druhé podlaží, kterým jsme znásobili plochu pro sezení hostů. V celém prostoru restaurace je vložen ocelový skelet ve stejném rastru a se stejnou výškou. Do jednotlivých polí rastru jsou následně vsazeny konstrukce vloženého patra. Tím vznikají plná a prázdná pole rastru. Jejich vzájemnou kompozicí vytváříme v interiéru různé nálady v závislosti na typu prostoru. V částech, kde je předpokládaný hlavní pohyb lidí jsou prázdná pole, která umožňují průhledy do výšku a do dálky, co ulehčuje orientaci v prostoru. V místech, kde se předpokládá zejména sezení hostů, jsou pole plná, která vytvářejí sníženým stropem příjemnou atmosféru pro stolovaní s vhodným osvětlením. Orientaci hostů ale i kontrolu směrů pohybu umožňují vložené nábytkové kusy s výškou 1m, které tvoří snížené paravany.