sportovní areál Chrudim

rok: 2014
místo: Chrudim
velikost: 204 m2
klient: město Chrudim
status: soutěžní návrh
spolupráce: Jana Vichorcová, Tomáš Kopecký, Lukáš Komín

Sportovní areál Sokola v Chrudimi je situováno na významné ose staveb občanské vybavenosti, která plynule stoupá od Resselova náměstí a je ukončena výraznou hmotou objektu bývalé sokolovny a navazujícího Tyršova domu. Přestože má areál takto významnou polohu v kontextu města, působí v současnosti jako bariéra v území. Návrh si klade za cíl především zpřístupnění a napojení areálu na okolní veřejné stavby a prostory.

Rozdělení požadovaného programu do jednotlivých samostatných objektů - pavilonů, vytváří porézní městskou strukturu, umožňující návštěvníkům přístup na malé piazzetty mezi jednotlivými objekty z několika klíčových míst navazujícího veřejného prostoru. Jako důležitá součást návrhu je propojení se sousedním Michalským parkem s dominantou kostela svatého Michala.

Rozdělení stavebního programu do více samostatných objektů umožňuje navíc požadovanou etapizaci výstavby.

Objekt sokolovny a to především jeho západní fasáda do Tyršova náměstí je výraznou dominantou při průhledech z náměstí. Tragédii tohoto původně krásného objektu jsme se rozhodli napravit obnovou části jeho fasády do původního stavu z roku 1892. Sokolovna by měla znovu být "landmarkem" celého areálu.

Skutečnost, že je areál obklopen hned několika školami, předpokládá intenzivní využívání piazzett a navazujícího Michalského parku rovnoměrně po celý den.