sportovní areál Vodňany

year: 2013
location: Vodňany
size: 1035 m2
client: město Vodňany
status: realizace
foto: Mark Prethero / blankfoto.com