Staroměstská tržnice

rok: 2016
místo: Rytířská / 28.října, Praha 1
velikost: 3540 m2
status: studie

Město Praha plánuje rekonstruovat Staroměstskou tržnici a vybrat pronajímatele prostor. Pro nejmenovaného klienta jsme vytvořili koncept rekonstrukce tržnice tak, abychom do ní navrátili její původní funkci.

Principem prostorového uspořádání je navázání na živelné až chaotické středověké tržiště, kde však platí jasná pravidla ohledně rozmístění prodávaného sortimentu a pohybu zákazníků. Navržená rostlá kompozice prodejních stánků - boxů, vytváří nepravidelná příjemná zákoutí, a zároveň umožňuje zákazníkům postupně objevovat nabízený sortiment. Zákazníky láká ke vstupu do obou pasáží instalace barevného mobiliáře umístěného na ulici před vstupy. Poté co zákazník projde velkorysými pasážemi, otevře se před ním nádherný historický prostor tržnice, do kterého jsou nepravidelně vloženy boxy sdružující rozdílné provozy a druhy nabízeného zboží. V okamžiku, kdy je již zákazník unavený intenzivním nakupováním v přízemí, může vyjít po schodišti na galerii podél obvodu tržnice a při kávě nebo u jídla pozorovat život v přízemí.

Koncept provozní

Provoz tržnice je striktně oddělený na část pro zákazníky a provozní část tak, aby nedocházelo k nevhodné kolizi. Vstup pro zákazníky je z ulic Rytířská a 28. Října přes velkorysé průchody činžovních domů. Pohyb zákazníků je zpomalen nepravidelným rozmístěním prodejních stánků s různým sortimentem od prodeje ryb, řeznictví, kavárny, cukrárny, až k volnému prodeji zboží umístěného v různých typech regálů. V pomyslném zálivu hlavní lodě tržnice je umístěna obsluhovaná restaurace s barem. Pomocí jednoramenných schodišť mezi jednotlivými boxy je přístupná galerie v patře s doplňkovým prodejem kávy a nápojů. Na této galerii je umístěna převážná většina stolů pro zákazníky umožňující pozorovat pohyb v přízemí. Toalety pro zákazníky jsou umístěny v suterénu. Složité a prostorově náročné zázemí jednotlivých provozů a veškerá techologie jsou umístěny převážně v suterénu objektu přístupné několika schodišti a nákladními výtahy. Zásobování je řešeno z ulice Rytířská. Propojení jednotlivých provozů v přízemí je řešeno zásobovacím koridorem po celém obvodu tržnice.

Materiálové řešení

Vzhledem k historickému kontextu je v rámci interiéru kladen důraz na autentické, klasické materiály. Vzhledem k hygienickým normám a nutnosti snadné údržby jsou jednotlivé boxy obloženy keramickým obkladem v různých formátech, odstínech a strukturách. Použití keramického obklad zároveň odkazuje na obklady historických prodejen v centru Prahy. Doplňkovými materiály jsou především nerezové prvky gasto, dřevěný obklad, černé ocelové prvky a sklo. Stávající žulová podlaha je ponechána a obnovena, nová podlaha na galerii je z masivního dřeva. Obě štítové stěny v hlavní lodi objektu jsou pokryty instalací vertikální zelené stěny.