vertikální open space

rok: 2011
místo: České Budějovice
velikost: 4000 m2
klient: město České Budějovice
status: soutěž - 1. místo

Kulturní dům Slavie, neorenesanční stavba na břehu řeky Malše místními přezdívaná Armáďák, měl být dle zadání soutěže rekonstruován na open space kulturní centrum.  
Lze vůbec přeměnit dům postavený pro potřeby kulturních akcí 19. století na kulturní centrum pro století 21. bez toho, aby došlo k jakýmkoliv zásahům do historických konstrukcí objektu? Jakým způsobem konvertovat rigidní historickou konstrukci do současného, liberálního „open space“ prostoru?    

Návrh vznikal v následujících krocích:
1. Očištění původních konstrukcí od nánosů novodobých úprav a vestaveb.
2. Distribuce nového programu do jednotlivých původních sálů a uvolněných nebo scelených prostor.
3. Zvětšení kapacity velkého sálu, a jeho technického zázemí, skleněnou bosovanou adicí na východní nedokončené fasádě.
4. Vytvoření nové vstupní dvorany v podzemním podlaží včetně navazujících provozů (infopult, restaurace, bar, šatny, toalety). Propojení parterem severní fasády s upraveným terénem parku u letního amfiteátru. Technologie vzduchotechniky a vytápění je přesunuta do podkrovních prostor.      
5. Zjištění, že pro zadaný program není potřeba celá stávající užitná plocha objektu.
6. Extrakce části vnitřních konstrukcí mezi sály na fasádě a hlavním schodištěm uvnitř. Vytvoření velkorysé dvorany procházející přes všechny podlaží až ke střešnímu světlíku. Vzniklý volný prostor prosvětlený přirozeným denním osvětlením umožňuje vizuální kontakt skrze celý objekt a vytváří vertikální „open space“.