sliced house

rok: 2012 - 2013
místo: Mukařov
velikost: 149 m2
klient: privátní
status: realizace

Rekonstrukce rodinného domu z 50. let. Facelift spočívá ve zjednodušení hmoty domu a jejím lepším osazení na terénu. Hlavní jižní fasáda je srovnána do roviny a obložena modřínovými prkny, opticky tak vytváří dojem seřízlé plochy. Z jižní a východní strany je terén vyvýšen na úroveň 1.np a umožnuje tak lepší kontakt interiéru se zahradou. Na jižní fasádě jsou také umístěny velké prosklené plochy stíněné exteriérovými žaluziemi. Interiér je reorganizován tak, aby lépe odpovídal požadavkům na bydlení čtyřčlenné rodiny.