revitalizace ostrovu Štvanice v Praze

Vize budoucnosti Štvanice vychází z její minulosti. Ostrov si Pražané stále spojují s aktivitami, které z něj ale postupně vymizely. Jejich současným obnovením a doplněním se může navázat na jedinečnou historii ostrova novým životem.   Nechme Štvanici znovu ožít jako celopražsky významné místo rekreace a setkávání lidí v městském parku u řeky.   Aby si Pražané (a nejen oni) mohli užívat ostrova tak jako kdysi, musí se na něj ale nejdřív snadno dostat. Pěší a cyklo lávky doplní chybějící vazby okolních čtvrtí, nová tramvajová zastávka pomůže zpřístupnit ostrov pro celé širší centrum. Dostavěná Fuchsova kavárna vytvoří dominantu a vstupní bránu ostrova. Její zadní stěna se stane znovu tribunou k celoročnímu venkovnímu kluzišti          - živému památníku českého hokeje a krasobruslení. Na bývalou plovárnu navážou lázně skryté v terénním zlomu. Oblouky Negrelliho viaduktu vyplní zázemí pro nová sportoviště, zbytek ostrova zabydlí místa        k sezení, cesty, mola, stromy, ptáci, šumění řeky... ... a lidé.