sociální spo[r]ty

rok: 2011
místo: Psáry
velikost: 4000 m2
klient: Culburb
status: soutěž

Projekt Culbrub má za cíl aktivovat veřejný prostor na předměstích středoevropských metropolí pomocí minimálních zásahů, podobně jako akupunktura.

Vesnice Psáry představuje komplikovaný sociální mix odlišných lidí: bývylí (či stále aktivní) komunisté, katolíci, rodiny střední vrstvy, chataři, mladí, starousedlíci, ... Co může zaujmout pozornost tak různorodé skupiny? Co je může přimět zapojit se do veřejného života a prostoru vesnice, když můžou snadno sednout do auta a dojet do města nebo zůstat na své soukromé zahradě?

Když jsme na tyto otázky hledali odpověď a snažili se vyhnout sociálnímu inženýrství, uvědomili jsme si, že jedním z mála společných zájmů nejen obyvatel Psár, ale celého českého národa, je sport. Většina tatínků hraje fotbal, páry spolu hrají tenis, teenagery baví basket, starší si krátí čas při petanque nebo rybařením, a děti jsou vděčné za cokoliv, s čím se dá hrát. 

Sociální spo[r]ty (socializačně sportovní místa) se tedy staly naší odpovědí - místa s aktivním zapojením pro více lidí. Navržené funkce je možné libovolně kombinovat, duplikovat nebo dál přizpůsobit samotnými obyvateli. Vybrané spoty zahrnují i některé existující prvky (minigolf kolem stromu) a mohou sloužit zároveň jako veřejný mobiliář. Sloup s kapličkou na psárském náměstí se stává slunečními hodinami a díky skrytému audio systému dovede hlásit nejen čas, ale i informace o svátcích, počasí, místní historii apod. 

Sociální spo[r]ty jsou vizuálně propojené oranžovou barvou antuky z drcených cihel, která definuje jejich plochu. Tento lokální materiál lze obstarat z nedaleké cihlárny jako sponzorský dar anebo odpoadní materiál.

Sociální spo[r]ty jsou rozmístěné podél přirozené linky spojující fotbalová hřiště v Psárech a Dolních Jirčanech, kterou tvoří Zhořanský potok. Spoty mohou vznikat postupně a ideálně se časem podaří propojit je novou pěší stezkou stranou od hlavní silnice s rušnou dopravou.

Sociální spo[r]ty využívají vrozenou lidskou vlastnost - soutěživost - aby posílily pocit komunity a veřejný život ve vesnici. Doufáme, že místní obyvatelé brzo začnou pořádat pravidelný tradiční psárský víceboj - něco, co nemá žádná jiná vesnice. Shromáždění kolem sportovních aktivit a událostí může být prvním krokem, aby se lidé navzájem setkali a začali se společně zajímat o místo, kde žijí.