La Bottega
Bistroteka

realizace 2014
Restaurace bistrotéka je umístěna v rámci konceptu food pasáže v Paláci Dlouhá. Její exkluzivní umístění na rohu objektu umožňnilo velkorysé propojení interiér s extariérem pomocí velkých klenutých oken a dveří hned na třech uličních fasádách. Palác má unikátní konstrukci – jde o první použití ocelového skeletu. V interiéru se projevuje rastrem obezděných sloupů a přiznaných omítnutých průvlaků. Při navrhování jsme chtěli tuto tektoniku přiznat. Proto jsme zázemí restaurace integrovali do jednoho boxu se sníženou výškou. Díky tomu může návštěvník vnímat celkové proporce prostoru. Pro interiér jsme zvolili jednoduchou barevnost. Stěny a a strop jsou omítnuté a na podlaha je betonová. Do této šedé obálky vkládáme box zázemí obložený dubovou dýhou s prostorem pro prezentaci talských produktů a vín.

fotografie: Saša Dobrovodský