Restaurace Globus

realizace 2017
Společnost Globus postupně inovuje svoje restaurace. V obchodním centru Černý Most se rozhodli otestovat koncept, kde kromě samoobslužné části a výdeje hotových jídel vznikne i minutková kuchyně v přímém kontaktu s návštěvníky.

Pro restauraci vyčlenili část hypermarketu Globus. Montovaná hala z železobetonových prefabrikovaných sloupů, průvlaků a stropních T-panelů nevytvářela příjemnou atmosféru pro stravování. Její výška však umožňovala řešení prostoru o dvou úrovních.

Rozhodli jsme se proto vložit do haly druhé podlaží, kterým jsme znásobili plochu pro sezení hostů. V celém prostoru restaurace je vložen ocelový skelet ve stejném rastru a se stejnou výškou. Do jednotlivých polí rastru jsou následně vsazeny konstrukce vloženého patra. Tím vznikají plná a prázdná pole rastru. Jejich vzájemnou kompozicí vytváříme v interiéru různé nálady v závislosti na typu prostoru. V částech, kde je předpokládaný hlavní pohyb lidí, jsou prázdná pole, která umožňují průhledy do výšky a do dálky, což ulehčuje orientaci v prostoru. V místech, kde se předpokládá zejména sezení hostů, jsou pole plná, která vytvářejí díky sníženému stropu s osvětlením na míru příjemnou atmosféru pro stolování. Orientaci hostů ale i kontrolu směrů pohybu umožňují vložené nábytkové kusy s výškou 1 m, které tvoří snížené paravány.

fotografie: Saša Dobrovodský

01. Současný stav

02. Vložená ocelová konstrukce pro mezipatro

03. Vložené moduly gastro

04. Vložené mezipatro pro druhou výškovou úroveň sezení

05. Vložené dělící prvky

06. Venkovní terasa