Restaurace Globus

realizace 2017
Společnost Globus postupně inovuje svoje restaurace. V Centru Černý Most se rozhodli otestovat koncept, kde kromě samoobslužné části a výdeje hotových jídel vznikne i minutková kuchyně v přímém kontaktu s návštěvníky.

Pro restauraci vyčlenili část hypermarketu Globus. Montovaná hala z železobetonovýchb prefabrikovaných sloupů, průvlaků a stropních T panelů nevytvářela příjemnou atmosféru pro stravování. Její výška ale současně umožňovala řešení prostoru o dvou úrovních.

Rozhodli jsme se proto vložit do haly druhé podlaží, kterým jsme znásobili plochu pro sezení hostů. V celém prostoru restaurace je vložen ocelový skelet ve stejném rastru a se stejnou výškou. Do jednotlivých polí rastru jsou následně vsazeny konstrukce vloženého patra. Tím vznikají plná a prázdná pole rastru. Jejich vzájemnou kompozicí vytváříme v interiéru různé nálady v závislosti na typu prostoru. V částech, kde je předpokládaný hlavní pohyb lidí jsou prázdná pole, která umožňují průhledy do výšku a do dálky, co ulehčuje orientaci v prostoru. V místech, kde se předpokládá zejména sezení hostů, jsou pole plná, která vytvářejí sníženým stropem příjemnou atmosféru pro stolovaní s vhodným osvětlením. Orientaci hostů ale i kontrolu směrů pohybu umožňují vložené nábytkové kusy s výškou 1m, které tvoří snížené paravany.

01. Současný stav

02. Vložená ocelová konstrukce pro mezipatro

03. Vložené moduly gastro

04. Vložené mezipatro pro druhou výškovou úroveň sezení

05. Vložené dělící prvky

06. Venkovní terasa