Kolárna

studie 2018
Cílem projektu je vytvořit síť krytých a zabezpečených míst pro parkování kol v blízkosti zastávek pražské integrované dopravy a podpořit tak systém Park + Ride, jako ekologičtější a zdravější ekvivalent k Park + Drive. Pro hledání řešení byly vytipované referenční lokality, kde se navrhované objekty testují. Jedná se o Nádraží Holešovice, prostor před stanicí metra Českomoravská a Nádraží Klánovice. Tyto 3 lokality umožňují návrh testovat v centru, v širším centru a na okrajích Prahy.

Parkování je ve městě proces, kterým by měl člověk ztratit co nejméně času a úsilí. Objekt pro parkování kol by měl být utilitární, funkční, jednoduchý a bezúdržbový. Neměl by na sebe strhávat pozornost. Proto jsme hledali decentní a funkční tvar. Místo vytváření ad hoc objektů rozesetých po měste navrhujeme modulární parkovací systém.


Objekt Kolárny jsme provozně rozdělili na jednotlivé funkční moduly, které lze osazovat na konkrétním místě dle požadavků na počet uskladněných kol, prostorové řešení objektu a i s ohledem na standard fasád objektu.

Moduly budou vyráběny u výrobce v kryté hale s kompletní výrobní kontrolou a na místě pouze sesazeny. Výrazně se tím zkrátí čas záboru prostranství na místě, zvýší se kvalita výrobku a slevní celý proces.

Modulární systém umožňuje různé možnosti velikosti i varianty vzhledu kolárny a zároveň zajišťuje snadnou, levnou a rychlou výrobu i instalaci. Každá nová lokalita ale vyžaduje návrh, který specifikuje konktrétní velikost, řešení fasády a osazení na terén, které je nejvhodnější pro dané místo.