Pavilon skla
v Klatovech

vyzvaná soutěž 2013
Jak by měla být vystavena sbírka vzácných dekorativních skleněných váz a dalších uměleckých objektů od světoznámé sklářské firmy Loetz? Výrazně tvarované a barevné secesní vázy jsou něco jako šperk v interiéru a šperk vždy nejlépe vynikne na nahém těle. Koncept našeho návrhu je tedy očištění stávajícího pavilonu z 60. let v zahradě Vlastivědného Muzea a to jak tvarově a dispozičně, tak i materiálově. Původní objekt je transformován do jednoduchého a čistého pavilonu, který splývá se svým okolím a zároveň nechává naplno vyniknout vystavené exponáty. Vnější fasáda je tvořena kombinací reflexních hliníkových panelů a velkoformátového bezrámového zasklení. Oba tyto materiály jednak odrážejí své okolí a díky tomu pavilon částečně splyne s okolím, zároveň také precizní konstrukční detaily, které oba materiály umožňují, nenápadně kontrastují s uvolněným tvaroslovím jednotlivých vystavených váz. Dispoziční řešení v interiéru je přísně podřízeno plynulosti jednotného zakřiveného výstavního prostoru ukončeného velkými prosklenými plochami, které zprostředkovávají přímý kontakt se zahradou a z exteriéru a také slouží jako lákadlo. Všechny ostatní požadované místnosti nezbytné pro provoz jsou umístěné mimo hlavní výstavní prostor v zadní, dvoupatrové apsidě naproti hlavnímu vstupu. Důležitou součástí návrhu je řešení přístupu do objektu z Hostašovy ulice. Návrh respektuje potřebu přístupu do zásobovacího dvora muzea pro auta, ale zároveň se snaží pocit „silnice“ popřít komponováním několika druhů přírodních dlažeb do ortogonální struktury orientované od vstupní brány k hlavnímu vstupu. Vzniká tak důstojný předprostor před pavilonem s několika lavičkami pro odpočinek pod stávajícími vzrostlými jehličnany. Návrh počítá s možností umístit do zahrady doplňující venkovní expozici.