Podchody železniční stanice Praha hlavní nádraží

Podchody železniční stanice Praha hlavní nádraží

vyzvaná soutěž 2021
Náš soutěžní návrh pro Správu železnic si klade za cíl vytvoření výrazné a zapamatovatelné vizuální identity podchodů železniční stanice Praha – hlavní nádraží. Vyzdvihujeme kvality originálu a proto je hlavní inspirací architektonické řešení brutalistní odbavovací haly a historické secesní budovy. Sjednocený vzhled se odlišuje pouze výraznou barevností jednotlivých podchodů, která podporuje jednoduchou orientaci cestujících.

Na podlaze je použita žulová dlažba dvou odstínů šedé, navržená na základě tvarosloví dlažby v nové odbavovací hale. Pruhy dlažby usnadňují orientaci a navádějí cestující směrem k výstupům na nástupiště a k informačním tabulím. Kazetový podhled se světelnými kruhy je reminiscencí trubicových svítidel v kruhovém poli v odbavovací hale a navazuje rovněž na specifickou estetiku kazetového obložení v interiérech pražských dopravních staveb.