180° house

realizace 2014
Je možné otočit rodinný dům bez rozsáhlého bourání, použití hydraulických zařízení nebo magie? Ano, prostě to otočíme! Není jasné co vedlo socialistické stavitele orientovat dům na velkorysé parcele obráceně, ale stalo se. Hlavní vstup a vertikální komunikace byly umístěné na západ do zahrady, obytné místnosti do frekventované ulice. Navrhovanému propojení zahrady s obytnými místnostmi bránilo především schodiště, které klient nechtěl z finančních důvodů bourat. Díky přesunu hlavního vstupu do suterénu logicky ve směru z ulice, bylo možné schodišťový tubus připojit k obytným místnostem a jeho perforací vytvořit nové průhledy do krásné zahrady.

fotografie: Julie Hrnčířová