Rodinný dům v Čakovicích

studie 2021
Do pražských Čakovic jsme na krásný nárožní mírně svažitý pozemek navrhli rodinný dům ponechávající na pozemku maximum volného prostoru. Většinu zahrady jsme uvolnili orientací stavby podél boční ulice. Velkými okenními otvory na obou hlavních fasádách jsme propojili interiér se zahradou a umožnili světlu procházet stavbou skrz. Dále jsme využili klesajícího pozemku a navrhli obývací prostor s nadstandardní výškou stropu. Tvarovou i konstrukční jednoduchost stavby jsme vyvážili nepravidelnou kompozicí oken.