Rekonstrukce vily
na Smíchově

studie 2019
Hlavním cílem architektonického řešení bylo docílit kontrastu mezi novým a starým. Proto se tělo budovy stavebními zásahy příliš nezmění. Do kontrastu s historickou částí objektu pak bude vystavěna moderní nástavba, charakteristická velkoplošným zasklením a hliníkovou fasádou. K částečnému propojení těla budovy a její nové části poslouží zachování původních štítů polovalbové střechy v úrovni hlavní římsy, jejichž sklon se při vědomí splnění parametrů kladených na ustoupené podlaží stane základní inspirací k expresivnímu tvarování nástavby. Zpětným odrazem nové části domu do původní hmoty budou hliníkové balkóny konzolované z východní a západní fasády objektu. Zahradní přístavba bude formována tak, aby co nejvíce splynula se stávajícím terénem a vizuálně nerušila základní kontrast hlavního objektu. Stejně tak budou řešena konstrukce zakladače, oplocení a zpevněných ploch na pozemku.