River Park Modřany

studie 2017
Pozemek je situován podél Vltavy na jižním předměstí Prahy. Parcely je součástí původního brownfieldu, který již začíná být transformován do nové rezidenční oblasti. Pozemek je ze dvou stran omezen dopravními koridory: železniční trať na západní straně tramvajová trať na východní straně. Největší výhodou pro budoucí rozvoj území je napojení na blízký park, řeku výhled na kopce národního parku Chuchelský háj na protějším břehu Vltavy.
Klientovo zadání je založeno na existujícím schváleném územním rozhodnutí, které definuje maximální obrysy, výšku, objemy a funkci sedmi věží. Naším úkolem bylo vymyslet efektivní půdorysné schéma, které by umožňovalo variabilně upravovat skladby bytů na ve všech věžích a současně umožňovalo různorodé řešení fasád. V této fázi návrhu nebylo nutné řešit zahradní úpravy a parkování.

Návrh jsme založili na myšlence zkombinování stávajících věžových objemů s typicky příjemnou atmosférou městského bloku devatenáctého století. Masivní objemy věží tak dělíme do menších částí definovaných rozdílným řešením fasád s ohledem na ostatní věže, orientaci a požadovanou skladbu bytů. Některé dílčí objemy jsou současně posunuty v rámci limitů pro maximální objem s cílem dále rozčlenit původní objemy. koncept je založen na maximální variabilitě jak půdorysů tak řešení fasád (typy oken, materiály, balkony, lodžie, obklady, zábradlí atd.). Různorodost těchto prvků vytvářející tzv. pečvork umožňuje do budoucna upravit finální návrh dle požadavků investora a rozpočtu aniž by tím bylo popřen hlavní koncept návrhu.