Usedlost na Slapech

realizace 2022
V jednom z mnoha meandrů řeky Vltavy, tam, kde lišky dávají dobrou noc, stával statek, ze kterého zbylo jedno stavení a kusy kamenných obvodových zdí. Ve snaze o obnovu místa doplňujeme stávající objekt o dva nové. Všechny tři objekty pak společně tvoří urbanistickou kompozici ve tvaru písmene U kolem centrálního dvora. Jedná se o uspořádání typické pro většinu historických venkovských usedlostí, tedy i té, která v tomto místě v minulosti stála. Nově navržené uspořádání netvoří dokonalou repliku původního stavu, spíše jde o citlivou parafrázi s přihlédnutí ke stávajícím podmínkám a potřebám. Proto se navrhovaný dvůr na rozdíl od toho historického otvírá směrem k řece, která díky regulaci toku již nepředstavuje nebezpečí, ale naopak největší užitnou hodnotu pozemku.

Stejně jako v případě historického statku tvoří usedlost jednoduché obdélníkové objekty se sedlovou střechou. Ten stávající a jeden z nově stavěných jsou menší než ústřední obytný objekt, který má rozměry a proporci historické stodoly. Dva nově navržené objekty jsou vizuálně i provozně propojeny masivní konstrukcí pergoly a navazujícím velkoplošným zasklením. Základním materiálem pro stěny je, stejně jako v případě historické předlohy, žulové kamenivo z nedalekého lomu, střechy jsou pokryty obdélníkovými taškami z břidlice. Ostatní prvky včetně výrazné pergoly, oken a krovu jsou z modřínového dřeva.

Vizualizace: Michal Nohejl, Obrazek.org