Pro soukromé investory

Jsme pro Vás partnerem od koupi pozemku až po zařízení interiéru. Pomůžeme Vám nejen se samotným návrhem, ale i s celou agendou a administrativou, kterou momentálně stavba obnáší. haha.

Výběr pozemku nebo nemovitosti

Nebojte se nás oslovit už před samotným nákupem. Ověříme platné regulace a zjistíme, jestli se pozemek hodí pro váš stavební záměr. V případě nemovitosti prověříme její technický stav a možnosti rekonstrukce či jiných úprav. Nebudete tak kupovat zajíce v pytli.

Příprava projektu

Každý projekt začíná důkladnou analýzou a zadáním. Zajistíme geodetické zaměření pozemku či nemovitosti, průzkumy a studie, díky kterým budeme mít před projektováním všechny důležité informace. Zároveň s vámi v této fázi probereme vaše představy o budoucím bydlení, pomůžeme vám utřídit si myšlenky a formulovat zadání, které budeme dále rozpracovávat.

Architektonická studie

Dalším krokem je architektonická studie, ve které vaše představy promítneme do celkového návrhu. Očekávejte od nás půdorysy a prvotní vizualizace, které budeme postupně ladit k vaší spokojenosti. Můžeme pro vás připravit i virtuální prohlídku.

Projektová dokumentace

Po odsouhlasení studie vypracujeme projektovou dokumentaci a začneme povolovací proces. Vyřídíme za váš veškerý inženýring – tedy komunikaci s úřady, veškerá potřebná stanoviska a vyjádření potřebná k získání povolení stavebního úřadu. Z cedulky “Stavba povolena” budeme mít stejnou radost jako vy.

 

Než položíme symbolický základní kámen, je třeba připravit dokumentaci pro provedení stavby. S ní úzce souvisí tendrová dokumentace. Díky ní budete moci oslovit stavební firmy a následně porovnat jejich nabídky. S výběrem dodavatele stavby vám poradíme a rádi doporučíme naše osvědčené spolupracovníky.

Stavba

Stavba začíná, ale tím pro nás práce nekončí. Nadále jsme na vaší straně – klientské změny, komunikace s dodavateli, management stavby a autorský dozor. To vše, včetně dohledu na dodržování termínů a rozpočtu, můžete nechat na nás.

Kolaudace

Nakonec odejde poslední řemeslník. Ještě než se nastěhujete je ale potřeba zpracovat dokumentaci skutečného provedení, kterou zašleme stavebnímu úřadu společně s žádostí o kolaudační rozhodnutí. Zorganizujeme závěrečnou prohlídku stavby, zajistíme veškeré nutné doklady o jejím provádění. Na základě těchto podkladů vydá stavební úřad souhlas s užíváním stavby – a vy se můžete stěhovat.

Těšíme se na spolupráci