Seifertova ulice

rok: 2017
místo: Praha 3
velikost: 330 m
klient: IPR
status: studie

Edit! sídlí na Žižkově a zdejší atmosféra je nám všem vlastní. Když nás IPR vyzval k účasti v soutěži na zpracování koncepční studie veřejného prostoru, který máme doslova za rohem, byli jsme nadšení. Možnost zrekonstruovat místo, kterým denně procházíme jsme si nemohli nechat ujít. Předmětem soutěže bylo koncepční řešení veřejného prostoru při tramvajové zastávce Lipanská, s ohledem na navazující části Seifertovy a Táboritské ulice. Soutěž jsme vyhráli a v rámci fáze studie jsme soutěžní návrh doplnili o komplexní řešení všech navazujících veřejných prostor dle zadání IPR. 

Seifertova
Úprava Seifertovy spočívá ve větším propojení dvou výškových úrovní - ulice Seifertova a Chlumova, v plynulejší průchodnosti území pro chodce a ve zpomalení provozu automobilové dopravy. Zároveň prostor upravujeme s ohledem na to, že prostor zastávky Lipanská slouží jako hlavní přístupový bod k objektům městského úřadu Prahy 3. Návrh pomocí trojúhelníkových objektů osazených městskou zelení, definuje pěší koridory překonávající výrazné výškové rozdíly. Geometrie trojůhelníku cituje existující zakončení žižkovského “Flatiron” u tramvajové zastávky, kde je umístěn památník Jaroslava Seiferta.

Rokycanova
Historické schodiště ponecháváme ve své stávající formě. Navrhujeme jeho obbnovu v původním tvaru a doplnění o prvky drobné architektury - lavička Franty Sauera v horní části a vodní prvek ve spodní části, který je připomenutím původní pumpy. Na čela schodišťových stupňů navrhujeme umístit led diody s možností ovládání a nastavení různých světelných scén. 

Bezovka
Podobně jako v prostoru Seifertovy, je i zde výšková bariéra blokující vstup do obchodních prostor v podobě zdi podzemních garáží. Navrhujeme prostor chodníku a předprostor Bezovky propojit pomocí nového schodiště, které se postupně zapouští do oválné zdi podzemního podlaží objektu. Prostor opět doplňujeme novými prvky městského mobiliáře: lavičky, nový strom, informační nosič, zábradlí a zahrazovací sloupky.