Rodinný dům na ostrově

realizace 2018
Původní strážní domek Rakousko-uherské armády na Císařském ostrově stál nevyužívaný mezi stromy bez povšimnutí několik desetiletí. Z původního objektu se zachovalo pouze masivní torzo z pohledových, ostře pálených cihel takzvaných “zvonivek”. Objekt je umístěn v záplavové zóně a už jeho původní založení tomu odpovídalo. Návrh přidává na odhalenou korunu stávajících obvodových zdí nový betonový objem, který v sobě absorbuje všechny hlavní obytné místnosti již ve výšce nad úrovní stoleté vody. Připomenutím původního objektu je materiálové sjednocení obou pater do masivního artefaktu z pohledových cihel.