Rodinný dům
v Malešicích

studie 2019
Předmětný pozemek se nachází na rozhraní dvou typů stabilizované urbánní struktury – rodinných domů a vícepodlažních domů bytových. Tuto hranu vnímáme jako příležitost k aplikaci typologie městského rodinného domu – townhouse, který naváže měřítkem na své okolí a zároveň zajistí klientům dostatek soukromí. Dům navazuje na sousední řadový rodinný dům a respektuje stávající uliční čáru. Kompozicí čtyř hmot kolem centrální osy objektu vzniká rostlá struktura, která převýšenými dvoupatrovými hmotami směrem k ulici cloní nežádoucí vizuální kontakt v soukromé části domu navazující na zahradu. Navržená členitá hmota domu se prolíná se zahradou a ve vzniklých zákoutích vznikají venkovní pobytové prostory. Dům je navržen jako dvoupodlažní a nepodsklepený. Vstupní část, zázemí a garáž je navržena při ulici Káranská, obývací pokoj s kuchyní a pracovnou jsou obráceny směrem do zahrady. V prvním patře objektu je umístěna denní část se zázemím. Materiálové řešení reaguje na kontext a snaží se přirozeně zapadnout do okolí. Hlavní materiál na fasádě je omítka s jemnou horizontální strukturou, která kontrastuje s exaktním detailem dřevohliníkových oken. Doplňkovými materiály jsou dřevo, kámen, beton a sklo.