Administrativní objekt Rustonka West

soutěž 2021
Návrh administrativního objektu Rustonka West v Karlíně vychází z komplikovaných limitů, které generují tvar pozemku a jeho vztah k plánované okolní zástavbě. Úzká parcela sevřená mezi Rohanským nábřežím a Sokolovskou ulicí musí reagovat jak na geometrii blokové zástavby starého Karlína a navazujícího sídliště Invalidovna, tak i na novou strukturu rozvojového území Rohanský ostrov.

Šířka parcely v nejužším místě odpovídá ideální šířce pětitraktové administrativní budovy. Budovu umisťujeme na západní cíp pozemku tak, aby vytvářela výškovou dominantu na křižovatce a protipól k historické budově Invalidovny. Mezi navrhovanou budovou a objektem J&T banky tak vzniká prostor navazující na plánovanou pěší zónu zástavby Rohanského ostrova. Základní objekt tvarujeme tak, aby kopíroval uliční čáry ulic Sokolovská a Rohanské nábřeží. Objekt se tak směrem na západ zalamuje a zužuje. Tento princip lehkého zalamování následně aplikujeme i na další podlaží.

Objekt je v podélném směru navržen v modulu 8,1 metru. Toto členění v nadzemních podlažích pak umožňuje dělení kanceláří v rastru 2,7 m, případně jeho polovinu, tj. 1,35 m. Tento minimální modul se pak projevuje jako základní rastr fasády. Typická podlaží obsluhují 2 komunikační jádra ve středu dispozice s únikovým schodištěm a 3 výtahy. Jádro pak doplňuje hygienický blok. Podlaží je možné rozdělit maximálně na 8 nájemních jednotek, vždy 4 přístupné z jednoho jádra. Patro lze pronajmout i jako celek bez nutnosti procházet skrz vnitřní komunikaci.