Obytný komplex v Čimicích

studie 2019
Obytný komplex Čimice urbanisticky dotváří dnes nedokončený nárožní blok v proluce v zastavěné oblasti Prahy 8 – Čimic. Kompaktní objem zástavby je průchody mezi ulicí a domem rozdělen na tři objemy, které tvoří jednotlivé bloky řadových domů.

Architektonické řešení objektů navazuje na v lokalitě běžný způsob zástavby řadových rodinných domů, tzv. townhouse. Jednotlivé části bytových jednotek byly prostorově extrudovány ven ve formě arkýře nad vstupem, nebo dovnitř jako soukromé terasy. Dochází tím k rozbití kompaktní hmoty a zmenšení měřítka. Tvarosloví je podpořeno lehkým obvodovým pláštěm průčelních fasád členěným do jednotlivých polí s výrazným vertikálním členěním pomocí předsazené hliníkové konstrukce.

Jednotlivé bytové jednotky mají vstup do mírně zvýšeného přízemí z uliční předzahrádky a ze společného parkoviště v suterénu. Hlavní obytný prostor v prvním patře je průchozí smerem do dvora, kde se nachází soukromá zahrada a společný dvůr. Obytné místnosti se nachází v horních patrech.

Tvarosloví

Řešená parcela se nachází na nároží stavebního bloku a v současné době je stavební prolukou. Kompaktní objem zástavby je rozdělen průchody mezi ulicí a dvorem, který je soukromým prostorem vlastníků jednotlivých řadových domů. Vzniklé hmoty jsou rozdělěny na jednotlivé bloky řadových domů s přilehlými předzahrádkami a zahradami. Bloky jsou hmotově členěny tak, aby byly jednotlivé jednotky snadno rozlišitelné a vytvářely pocit soukromí.

Přístup

Vjezd do společných podzemních garáží je řešen pomocí autovýtahu. Každý řadový dům má vedlejší vstup ze svého parkovacího stání v suterénu, hlavní pěší vstup vede přes předzahrádku přímo z navazující veřejné komunikace.

Etapizace

Výstavbu jednotlivých bloků je možné etapizovat na tři samostatné soubory řadových domů. Další možnost etapizace je na dvě části dle stávajících pozemků.

Soukromí

Zvýšená úroven přízemí směrem do ulice zabraňuje nežádoucím pohledům do obytných místností. Směrem do poloveřejného prostoru mírně zvýšená zahrada zajišťuje dostatek soukromí a zároveň kontakt s parkem. V nejvyšším patře vznikají privátní terasy, nežádoucím bočním pohledům pomáhají bránit také vertikální lamely.