Staroměstská tržnice

studie 2016
Město Praha plánuje rekonstruovat Staroměstskou tržnici a vybrat pronajímatele prostor. Pro nejmenovaného klienta jsme vytvořili koncept rekonstrukce tržnice tak, abychom do ní navrátili její původní funkci. Principem prostorového uspořádání je navázání na živelné až chaotické středověké tržiště, kde však platí jasná pravidla ohledně rozmístění prodávaného sortimentu a pohybu zákazníků. Navržená rostlá kompozice prodejních stánků – boxů, vytváří nepravidelná příjemná zákoutí, a zároveň umožňuje zákazníkům postupně objevovat nabízený sortiment. Zákazníky láká ke vstupu do obou pasáží instalace barevného mobiliáře umístěného na ulici před vstupy. Poté co zákazník projde velkorysými pasážemi, otevře se před ním nádherný historický prostor tržnice, do kterého jsou nepravidelně vloženy boxy sdružující rozdílné provozy a druhy nabízeného zboží. V okamžiku, kdy je již zákazník unavený intenzivním nakupováním v přízemí, může vyjít po schodišti na galerii podél obvodu tržnice a při kávě nebo u jídla pozorovat život v přízemí.

Provoz tržnice je striktně oddělený na část pro zákazníky a provozní část tak, aby nedocházelo k nevhodné kolizi. Vstup pro zákazníky je z ulic Rytířská a 28. Října přes velkorysé průchody činžovních domů. Pohyb zákazníků je zpomalen nepravidelným rozmístěním prodejních stánků s různým sortimentem od prodeje ryb, řeznictví, kavárny, cukrárny, až k volnému prodeji zboží umístěného v různých typech regálů. V pomyslném zálivu hlavní lodě tržnice je umístěna obsluhovaná restaurace s barem. Pomocí jednoramenných schodišť mezi jednotlivými boxy je přístupná galerie v patře s doplňkovým prodejem kávy a nápojů. Na této galerii je umístěna převážná většina stolů pro zákazníky umožňující pozorovat pohyb v přízemí. Toalety pro zákazníky jsou umístěny v suterénu. Složité a prostorově náročné zázemí jednotlivých provozů a veškerá techologie jsou umístěny převážně v suterénu objektu přístupné několika schodišti a nákladními výtahy. Zásobování je řešeno z ulice Rytířská. Propojení jednotlivých provozů v přízemí je řešeno zásobovacím koridorem po celém obvodu tržnice.