Perníkový hotel

guerilla architecture 2011
Pardubická Třída Míru – hlavní městský bulvár sebevědomého vzkvétajícího města s bohatou historií. Třídě Míru ale chybí jeden zub – parcela na rohu ulice Na Hrádku už několik let zeje prázdnotou a čeká na svůj další osud. Je v zájmu města v takto prominentní lokalitě prostor doplnit novou stavbou, která by přispěla veřejnému životu v centru. Pozemek ale městu nepatří. Co s ním tedy bude dál? A co se musí stát, aby se něco stalo? Rozhodli jsme se na tuto otázku reagovat aktivně. Věříme, že občanská aktivita může mít větší přínos, než pouhé přihlížení a kritika. Jelikož je naším povoláním skrze navrhování staveb přetvářet (editovat) prostředí, nabízíme v rámci svých odborných schopností možné řešení. Přicházíme s konkrétním návrhem přínosným jak pro majitele pozemku, tak pro město a jeho obyvatele. Naší snahou je napomoci tomu, aby se něco stalo. Zároveň jsme sami zvědaví, jestli se vůbec něco stane. A co se tedy může stát? Historické fotografie napovídají, že v době kolem roku 1940 stál na tomto pozemku jednopodlažní dům se sedlovou střechou. Později ho nahradila montovaná stavba samoobsluhy, kterou město i s pozemkem prodalo v roce 2002 ve veřejné dražbě, následovala demolice. Od té doby různé druhy provizorních oplocení hyzdí hlavní třídu. Jelikož Pardubicím schází dostatek reprezentativních ubytovacích kapacit, připadá nám vhodné na tomto pozemku postavit moderní design hotel. Navrhujeme pětipodlažní stavbu, která nepřevyšuje své okolí, a přesto se svým charakterem stává výrazným prvkem v okolní zástavbě. Fasáda hotelu se volně inspiruje arkádovými oblouky pardubického zámku a sklípkovou klenbou Domu u Jonáše, přesto dává jasně najevo svůj současný charakter. Kavárna a restaurace v přízemí láká všechny kolemjdoucí. Bruci Willisovi by se tady určitě líbilo.